Hovedstyret OIF

Saker:
1. Økonomi v/Tor
2. Friidrettsannlegget v/Rudolf
3. Tennisbanen
4. Møteplan for høsten
5. Evt.

Velkommen
Mvh
John Ivar