OIF Årsmøte 2011

Sted: Klubbhuset

 

Vanlige årsmøtesaker:

Saksliste:

 

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent og sekretær samt to representanter til å underskrive protokollen
  4. Årsmelding, herunder avdelingsårsmeldinger og protokollkomiteens rapport
  5. Regnskap 2011 med revisjonsberetning
  6. Innkomne forslag
  7. Fastsetting av kontingent 2013
  8. Budsjett 2012
  9. OIFs organisasjonsplan
  10. Valg

Alle medlemmer ønskes hjertelig velkommen

 

Kontaktperson: Rudolf Larsen