OIF » Kontingent - medlemsinfo » Kontingent for medlemskap i OIF

Kontingent for medlemskap i OIF

31.03.2014 15:42

Medlemskontingent for OIF er:

kr 100,- for barn
kr 200,- for voksen (fra og med det året en fyller 18 år)

Medlemskontingenten fastsettes på OIFs årsmøte.

Klikk her for innmelding
Mer informasjon: styret@orkanger-if.no

Medlemskriterier i forb. med valg etc finner du i OIFs lover.

I tillegg til medlemskontingent, er det treningsavgift for flere av avdelingene. For mer informasjon, se under hver avdeling på hjemmesiden.