OIF » Referat » Referat fra avdelingsmøtet 25 januar 2005

Referat fra avdelingsmøtet 25 januar 2005

14.02.2005 22:21

Tilstede:           Else Britt Evjen, Knut Even Wormdal, Lena Ch. Mogseth, Ruth Thoresen,                                         Ole Andreas Opphaug, Alv Helge Skeie, Brage Knudsen, Ove Aanonsen, Brit                             Berg, Runar Flønes, Oddny Kristiansen,     

 

Melt forfall:      Ola Fossvoll, Roar Reinhaug, Kjetil Akselsen

 

Ikke meldt:       Roger Haukås

 

******************************************************************************

 

Saksliste

01/05 Ref Saker

          Orienteringssaker
          * Nedre Rømme
          * Aktivisering  av valg- komite
          * Klubbdrakter
          * Hyller til post i Klubbhuset
          * Regnskap frist for innlev. av bilag
02/05 Avdelingene har ordet

03/05 Idesak (cd-plater)

04/05 Årsmøtesaker
          *Samleannonse årsmøter avdelinger
          *Frister for kunngjøring
          *Frist for forslag til årsmøtet
          *Årsmelding utlegges 1 uke før årsmøtet
          *Frist for levering av årsmeldinger 01.03.05.
05/05 Eventuelt

 Sak: 01/05       Ref. Saker

                        Inngående post

                        - Referat fra Fotballavd.

                        - Brev fra Orkdal Kommune:

 

                        Orienteringer

                        - Avdelingene må være flinkere til å hente sin post/regninger i posthylla. Er det                                       inngående post som går til hovedstyre, er det ønskelig at en kopi taes og legges i                        sekretærhylla.          

                        - Knut Even Wormdal presenterte Orkdal kommune sitt prosjekt angående salg av                   Nedre Røhme. Felles forslag fra OL, V, SP, FRP, og KRF.

                          Kommunen ønsker ikke å bruke ytterlige midler til vedlikehold av bygningene                                     på Nedre Røhme.

 

1.      Fjøs og låve rives

2.      Stabburet bevares

3.      Område langs Geilan + dagens hovedbygg reguleres til boligformål.

4.      Resten av eiendommen reguleres til grøntområde/park og skal bli en naturlig del av Idrettsparken.

5.      Rådmannen vurderer i forbindelse med reg. arbeidet verdien / egnetheten av dagens hovedbygg til boligformål.

          

           Egenandel til ny garasje i Idrettsparken skal finansieres ved tomtesalget.

           Knut Even viste også fram forslag fra Orkanger Vel om evt. plasseringer for div.         bygg/aktiviteter på Nedre Røhme. Eks. ny garasje på ca 250m2 mot                                Røhmmesmov.

           Fjøset erstattes med Ballbinge. Men hovedhuset skal bestå.

 

                        Avdelingsmøtet gjør det klart at det ikke ønskes noen form for boligbygging på                                    platået.

 

Sak: 02/05       Avdelingene har ordet.

 

Fotball :           Det finnes fremdeles ubesatte poster. I forbindelse med Orkla cuppen hadde avdelingen. budsjettert med 80 000,- i  underskudd, men det blir 100 000,- i overskudd i stedet. 9. februar skal det være møte med OIL om muligheten for å se på et samarbeide med
tanke på å ansette en person i Idrettsparken.

Ellers forbereder de seg på cupseminar og work shop (lær å bli ledere)

Har fått forespørsel på 2 landskamper ved j 17. Har takket ja.

 

Svøm:              Avdelingen har hatt endel økning i besøket  i  bassenget.

                        Som et forsøk på å få avdelingen i skikkelig gang igjen, sendes 3 representanter til                  Hemne på Instruktørkurs i svømming. Mandag 31. januar skal det startes opp et                         vanntilvennings kurs for barn fra 5 til 9 år. Har kun kapasitet til 2 kurs i gangen,                                  og disse er fullbooket. Flere står på venteliste til neste kurs som begynner til                                  sommer/høsten.

 

Turn:                Har ca. 180 aktive barn. Ved neste valg vil det bli stor utskiftning av styret der 5                                 av 8 går. Treningslokalene blir flyttet tilbake til skolen sine lokaler. Dette pga. uto                og ukonsentrerte barn. Ikke minst prisen spiller en vesentlig stor rolle i denne                               avgjørelsen.

                        5 mars er konkurranse dato.

 

Håndball:         Orkdal – Svorkmo prøver å få til samarbeid med j 17.

                        Har litt økning i inntekt. Brutto inntekt på 31 000,-.

                        Dommeravgiftene er vanvittige høye, med dekning av kost, losj og kjøring.

                        Avdelingen skal arrangere Kombi cup 3. april. med mini j15.

 

Orientering:      Mye kontorarbeid da det ikke er no vandring i snøen.

                        Økonomisk er avdelingen i orden.

 

Klubbhuset:      Nytt interiør, gardiner, duker. Skal henge opp monterèn med klubbklær.

                        Har bra med utleie av lokalet tatt i betraktning av at skolen har hatt tilholdsted der.

                        Alle pokaler og premier er satt på plass.

                        Ca. 70 000,- på konto minus noen regninger.

 

Ski:                  Hektisk tid med treninger på onsdager for 6-10 år, og torsdager for 12 åringer.

                        Har ca 30 medlemmer. Deltar på Sprintløp i Rindal 9 feb. og  Buviksprinten 12                                  feb. Mye preparering av løyper i marka pga ujevne forhold.

 

Dans:               Har 2 dansekurs etter jul. Vell 90 barn står på danselista. Har startet opp en                           videregående gruppe på 16 barn der teknisk trening er hovedtema.

 

Sak 03/05        Idesak

                        Erling Aagaard – Nordic Special Marketing har presentert muligheten for salg av                    CD-plater til en kostnad for oss på kr. 40,- for hver plate, som har en spilletid på                            ca.1 time. Utsalgsprisen kan settes til mellom kr. 100 og kr. 150.

 

                        Det bestilles 500 CD-plater nr. 1 (i firmaets katalog) med Åge Aleksandersen og                    DDE. Salg tilbys avdelingene med matematisk fordeling etter bestilling.

                        Ansvar for bestilling: Ketil Akselsen

Sak 04/05        Årsmøtesaker
                        - Valgkomiteen er aktivert.

         - klubbdraktene er vedtatt og leveres av G-sport.

         - Har hatt kurs i hjemmesiden. Kun redaksjonelle saker.

         - Frist for å levere inn bilag til regnskap er 15. januar.

         - 7. Mars skal sakslisten til Årsmøtet legges ut.

                        - Frist for levering av årsmeldinger 01.03.05.

 

Sak 05/05        Eventuelt

                        Ole Andreas Opphaug viste fram en aktuell genser fra Frøya-Trøya som er                             allergitestet og ikke klør.

                        Kan leveres fra 6 år og opp til xxl

                        Ca pris fra 220,- pr. 100 stk

                                         200,- pr. 300 stk. Dette inkl 25 % mva.

 

Sak 06/05        Utdeling av Orkanger Idrett

                        Utdelingen foregår som forrige gang. Med samme fordeling av roder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

Orkanger Idrettsforening

 

Lena Ch Mogseth

 

Lena Ch. Mogseth

 Sekretær