OIF » Referat » Referat fra styremøte 15 februar 2005

Referat fra styremøte 15 februar 2005

15.02.2005 23:53

REFERAT FRA STYREMØTE 15. FEBRUAR 2005

I KLUBBHUSET KL 1800

 

 

Tilstede:           Else Britt Evjen, Knut Even Wormdal, Ole Andreas Opphaug, Roar Reinhaug,                                   Lena Ch. Mogseth, Ruth Thoresen, Alv Helge Skeie, Ketil Akselsen, Roger                                    Haukås

 

 

***************************************************************************

 

Sak: 08/05       Ref. Saker

                        Inngående post

                        - Referat fra Fotballavdelingen

                        - Referat fra Stikomite

                        - Referat fra Orientering

                        - Brev fra Arne Grønseth der han ber om at OIF går offentlig ut med en beklagelse.

                        - Orkdal kommune: 50% av driftstilskudd utbetales til konto. (110 000,-)

                        - Brev fra skattedirektoratet: Rot i systemet

                        - Skriv fra Bowling 1: Hygge kveld

                        - Rosenvik karriere service: Edb- kurs

                        - Foreningens – eshop: Tjen penger på salg av reflekser.

                       

                        Orienteringer

                        - Ole Andreas Opphaug har bestilt nye diplomer. Disse med mer moderne design.

                        - På forespørsel fra Hjemmeside komiteen er det ønskelig med et vedtak på                             hvorvidt komiteen kan gå til innkjøp av web kamera til bruk i Ulvåsen.

                          Elkem og Orkla Exelon har sponset 10 000,- hver. Kameraløsningen har en                           totalsum på ca. 25 000,-.

 

Vedtak:            Det gies tillatelse til innkjøp av web cam løsning i Ulvåsen.

                        Enstemmig vedtatt.

 

                        - Æresmedlemskap

Vedtak:            Forslag om å utnevne Jenny Berg som Æresmedlem i OIF.

                        Enstemmig vedtatt.

 

Brage Knudsen ble invitert til møtet for å høre litt om hvorfor 5 av 8 styremedlemmer går av.

                       

                        Pga. innbrudd og en del mørke partier rundt klubbhuset før ble flere av                                               styremedlemmene redde for å være i klubbhuset. Dette førte til at det ble                                            vanskelig å rekruttere nye personer til styre. Ellers så har alle styremedlemmene                            holdt på i mange år, og føler at de ikke makter på nye år. Blir uansett værende til                         et nytt styre er satt. Dette styret har tatt på seg en god del arbeid når det gjelder                           kiosk salg ved arrangemang. Det har derfor ført til en god del belastning på hver                                    enkelt.

                        - Hvordan er det ønskelig at klubbhuset skal drives? (Else Britt Evjen)

                        - Som en plass folk kan treffe over en kopp kaffe. Eller ved forskjellige                                              arrangemang. Utleie til møter, selskap, klubber osv.

                        Har vært 6-årsklubb der men den sluttet når 6 åringene begynte på skolen.                             Dermed falt denne inntekten bort.

 

Vedtak:            Det nedsettes en komite bestående av Alv Helge Skeie, Else Britt Evjen og Knut                    Even Wormdal til drøfting av drift og organisering av klubbhuset.

 

                        - Møte angående samarbeid med OIL og OIF. Dette møtet ble det ingen ting av da                  de ikke var forberett. Formålet var å komme til enighet om ansettese av en                                      person til drift av Idrettsparken i sommerhalvåret, og Knyken på vinterhalvåret.

 

                        - Årsmøtesaker: Påminnelse i Sør-Trøndelag lørdag 19.02.

                        - Produksjon av årsmeldingene: Else Britt Evjen skriver og Roar Reinhaug                                kopiere.

                         Årsmeldingene blir lagt ut på hjemmesiden ”orkanger-if.no” etter hvert som                             sekretær mottar dem. Må sendes på elektronisk post.

 

                        - Nedre Røhme

                          Garasje bygget må inndeles i hvor stor del skal være garasje, og hvor stor del                                     skal være lager. Dette pga isolering.

                          Kan våningshuset brukes av OIF?

                          Atlet har en mulighet til å bruke huset som treningslokale. Dette kan bidra til at                        flere avdelinger kan bruke dette som styrkerom.

                          Røde Kors var interessert i å komme sammen med tanke på nybygg.

                          Finansiering av nybygg er ikke i orden.

 

Sak: 09/05:      Bærbar Pc

                        Pga missforståelse mellom kasserer og Telenor ADSL, tar selve oppkoblingen                                    lengre til en antatt. Ole Andreas har fått et bra tilbud fra YIT få 11 000,-

 

Sak: 10/05       Eventuelt

                        - Gjennomgått samarbeids avtale fra Håndballavdelingen. Uten vedtak.

                        - Roar Reinhaug informerte at økonomien er kjempe bra. Avdelingene har vist                                      et meget bra års resultat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

Orkanger Idrettsforening

 

Lena Ch Mogseth

 

Lena Ch. Mogseth

 Sekretær