OIF » Ulvåshytta » Referat » Referat fra styremøtet i Ulvåshytta 15.02.2010.

Referat fra styremøtet i Ulvåshytta 15.02.2010.

25.02.2010 16:03


REFERAT FRA STYREMØTE

Avdeling 16 Ulvåshytta
Dato 15. februar 10          Kl. 18.30-19.00                   Sted: Ulvåshytta

Tilstede
Arne Ebbesen, Jens Olsen,  Stig Mjønes, Andreas Helbæk, Eva Akeselsen, Iren Poort Anne Løkstad
Meldt fravær Terje Staveli, Osvald Eggen
Ikke møtt
Sak nr.
Sak

Bakgrunn for saken


Vedtak

7/10
Årsmøte forberedelser: Saklista for Årsmøtet ble gjennomgått.

*Valgkomiteen har fått besatt de ledige vervene.

Årsmøte saker godkjennes av styret.TT-veteranene ved Olav Gravråk kom for å takke for lånet av hytta 11. Februar. Det møtte opp 19 personer og de alle tok en skitur i marka og deretter hadde hygge i hytta etterpå.

Anne Løkstad

sekretær