Turn » Link til timeliste

Link til timeliste

12.09.2012 15:45

Til dere som skal levere timelister:

Det er denne malen som skal benyttes. Klikk her

Alle maler ligger OIF menyen oppe til venstre. Klikk der det står OIF på den blåe linja og velg "Love/statutter/avtaler"

 

Hilsen Styret