Håndball » Covid-19

Covid-19

På denne siden ligger informasjon angående den pågående Covid-19-situasjonen.

 

20.11.2020:

Tilskuertall ved kamper i Orklahallen;
Det er svært krevende for OIF Håndball å være ansvarlig og følge opp restriksjonen på maks 50 personer (spillere + publikum) til stede ved kamper i Orklahallen. Det er mange som ønsker å se kamper fra tilskuerplass, men dessverre er det plass til kun ytterst få. Dette skaper store utfordringer for klubben.

OIF Håndball har derfor besluttet å stenge klubbens kamparrangementer i Orklahallen for publikum, unntatt for bortelagets sjåfører (maks 5 personer).
Det betyr at det heller ikke vil være tilgang på kiosk.

Det vil fortsatt være behov for arrangementsstab til stede under kampene, bl.a for å vaske kontaktpunkter, samt for å se til at tribunen er tilnærmet tom for folk. 

Ovennevnte settes i verk fom mandag 23. november 2020 og gjelder i første omgang ut kalenderåret 2020. 

Vi beklager dette, men slik situasjonen er nå så finnes det ingen annen løsning på denne utfordringen.

Orkland Energi Julecup 2020;
Til informasjon så er den tradisjonsrike juleturneringen Orkland Energi Julecup som arrangeres i Orklahallen 3.juledag avlyst.
OIF Håndball har ingen mulighet til å gjennomføre en slik turnering i år. Og som «alt annet» i 2020, avlysningen skyldes Covid-19.

 

 

13.11.2020: 

Retningslinjene for treninger og kamparrangementer i Orklahallen er nå oppdatert (ligger lenger ned på denne sida) etter de nyeste sentrale fortolkningene(!) av øvre grense for maks antall personer på baneflatene i Orklahallen.

Orklahallen er en flerbanehall, noe som gjør dette ekstra utfordrende. 

Verdt å merke seg for alle;

  • Gjeldende maks grense for antall personer pr. baneflate er nå 50. Fortsatt gjelder grensen på maks 20 spillere pr gruppe, men det kan være flere grupper pr. baneflate så lenge gruppene holdes adskilte.
  • Ovennevnte gjelder også minilagene, tallet 50 inkluderer spillere og foresatte (disse spillerne har mulighet til å ha med seg maks 1 foresatt)
  • Ved aldersbestemte kamper på bane 1 så gjelder nå tallet 50, dette inkluderer spillere og tilskuere. Trenere, lagledere, dommere og arrangementstab kommer i tillegg. Det igjen betyr at tilskuertallet pr. kamp avgjøres etter hvor mange spillere som er påført kampkortet, arrangøransvarlig i OIF Håndball har siste ordet når det gjelder dette.

Som dere ser, ikke enkelt å manøvrere i dette landskapet. Vi gjør så godt vi kan for å holde hjulene i gang på alle fronter i en svært utfordrende tid.

 

 

10.11.2020:

Jfr pressemelding fra NHF sentralt mandag 9/11 er nå tidligere stoppvedtak erstattet av at den enkelte region vurderer hvor det er mulig å gjenoppta lokal kampaktivitet, da basert på de ulike kommunale restriksjoner.

NHF Region Nord - som OIF Håndball tilhører - er den største håndballregionen i Norge og består av 94 kommuner der det pr i dag er 10 kommuner som har stengt sine idrettshaller for kamper og/eller treninger.

NHF Region Nord har i tråd med ovennevnte besluttet å gjenoppta lokal kampaktivitet for barne- og ungdomshåndball fom onsdag 11/11-2020 i de kommunene der det er mulig, dvs i kommuner som har sine idrettshaller åpen for treninger og kamper.

Beslutningen baserer seg på råd fra både politisk ledelse, helsemyndigheter og idretten - med et klart overordnet ønske om å gjøre det som er mulig for skjerme barne- og ungdomsidretten fra en evt stenging.

Pt er smittetrykket i Orkland kommune lavt, men det er ingen grunn til å slippe ned skuldrene av den grunn. Når nå kampaktiviteten gjenopptas så har vi alle et ekstra ansvar for å følge gjeldende smitteråd og protokoller for treninger og kamper. Disse er tidligere utsendt til OIF-trenere/lagledere, og finnes oppdatert nedenfor på denne siden.

Gjør oppmerksom på at maks antall publikummere i Orklahallen nå er 50 personer.

Inneværende sesong er stort sett alle OIF-lagene – med noen få unntak – satt opp i lokale serier, dvs. motstanderne er fra Orkland eller fra nærliggende kommuner. Det er derfor viktig å følge med hva som skjer i våre nabokommuner.

Pt kjenner vi ikke til at våre nabokommuner har innført restriksjoner verken for trening/kamp eller ut-/innreise, men dette bildet kan raskt endre seg.

 

 

5.11.2020:

Som alle kjenner til så eskalerer Covid-smitten i Norge jfr budskapet på dagens pressekonferanse. Spesielt gjelder dette de større byene, men også mindre lokalsamfunn har fått utbrudd i noen «klynger».

Det er allerede flere kommuner som har varslet strengere tiltak lokalt, hvorav stengte idrettshaller evt. konkurranseforbud er høyst aktuelt. 

Vi som holder til i Orkland kommune er ikke der pt, og det er svært viktig at vi alle bidrar til at smittetallene holdes så lave som overhodet mulig. 

Den nasjonale situasjonen er svært uoversiktlig og Norges Håndballforbund (NHF) har et sterkt behov for å skaffe seg en bedre oversikt over situasjonen i de ulike kommunene de kommende dagene. 

NHF har derfor besluttet å innstille all aldersbestemt kampaktivitet f.o.m fredag 6. november t.o.m. tirsdag 10. november 2020. 

For OIF-lagene så betyr dette i klartekst at alle kamper innstilles fram til ny informasjon kommer fk mandag.
_____

NB1! Pt er det ingen restriksjoner på håndballtreninger, disse kan derfor gå som oppsatt og etter de gjeldende smittevernsprotokoller. 

NB2! De nye retningslinjene presentert på dagens pressekonferanse tilsier at publikumsgrensen i Orklahallen uansett må reduseres fra 70 til 50.
Gjeldende protokoller for OIF Håndball - som ligger på denne siden - er oppdatert i henhold til ny publikumsgrense.


OIF 2. divisjon - Covid-19

15.10.2020  Covid-19

Les protokoll for 2. divisjon - Gjennomføring av trening under Covid-19 utbruddet 2020 her

Les mer…

Covid-19 Retningslinjer for kamparrangement i Orklahallen

07.10.2020  Covid-19

Les retningslinjer som alle lag skal forholde seg til når det gjelder kamper og kamparrangementer i Orklahallen her - Oppdatert 13.11.2020

Les mer…


Retningslinjer Covid for treninger og arr. OIF Håndball

19.08.2020  Covid-19

Les retningslinjer her - Oppdatert 13.11.2020

Les mer…