OIF » Personvern OIF

Personvern OIF

GDPR i OIF

 

GDPR står for General Data Protection Regulations og blir kalt personvernforordningen på norsk. Det er et nytt sett med personvernregler som innføres i hele EU, inkludert Norge.

Loven gjelder for alle virksomheter som behandler persondata, herunder alle idrettslag og særidrettsgrupper, samt alle organisasjonstyper som er juridiske enheter ettersom vi administrerer medlemmer og andre personer som påtar seg roller i idretten. Hovedmålet med loven, er å gi enkeltpersoner sterkere rettigheter og bedre kontroll over sitt eget personvern gjennom strengere grenser for hvilke data som kan samles inn og lagres.

Les mer om personvern i idretten https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/behandling-av-personopplysninger-og-informasjonssikkerhet-i-idretten/ og https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/gdpr--slik-behandler-du-personopplysninger-i-idrettslaget/

 

Personvernerklæringen til OIF finner du her;  Personvernerklaering-OIF.pdf

 

 

Personvernopplysninger som samles inn og lagres;

- Navn

- kontaktinformasjon

- Fødselsdato og kjønn

- Hvilke medlemskap, treninger, kurs, arrangementer medlemmene har deltatt på

- familierelasjoner

- Faktura og betalingshistorikk