OIF » Skjema og maler » Maler for regnskap og møtereferat i regi Orkanger IF

Maler for regnskap og møtereferat i regi Orkanger IF

13.01.2010 21:12

Orkanger IF har innført bruk av maler for lagets regnskapsføring. Det er .xcl-filer som du kan laste ned og lagre på din egen pc. Avdelingsstyrene er pålagt å benytte disse malene. Her finner du også regler for bilagshåndtering og regnskapsrutiner (innført fra 01.01.2010)

Her kan du laste ned regnark (.xcel-filer) for:

Bilagsbehandling og regnskapsrutiner for OIF (gjelder fra 01.01.2010)

Arbeidsavtale
Budsjett
Kjøreregning
Kontoplan
Oppgjørsskjema
Refusjon utlegg
Reiseregning, enkel
Timeliste, lønn

MAL for møtereferater

MAL for brev m/logo