OIF » Stikomité » Stikomite » Ny natursti åpner i Ulvåsmarka

Ny natursti åpner i Ulvåsmarka

24.08.2012 00:23

Torsdag 30. august kl. 15.00 åpner OIFs stikomite den nye naturstien i Ulvåsen. Alle ønskes hjertelig velkommen!

Mangeårig medlem i Stikomiteen, Andreas Helbæk sj gir her en orientering om historien bak naturstien:

Det var Kontaktutvalget for skogbruk i Orkdal, de aktuelle skogeierne, Orkanger Ungdomsskole og OIF (O-avd.) som opparbeidet den første naturstien i Ulvåsmarka i 1992. Naturstien ble populær og mye brukt av skoler, barnehager og "folk flest". Dessverre forfalt stien i løpet av forholdsvis få år.

I fjor fikk OIFs stikomité forespørsel fra Statskog om vi kunne sette den i stand med nødvendige forandringer. Det sa vi ja til, under forutsetning av faglig assistanse og full økonomisk dekning. Ny stikomité ble valgt på årets OIF-årsmøte, men vi i den gamle sa oss villige til å gjøre oss ferdige med naturstiprosjektet. Det er stikomiteen som får ansvaret for vedlikeholdet av stien.

Stien er 2,5km og har 19 plakater med opplysninger om planter, dyr, miljø og skogskjøtsel. Det er stort sett de samme plakatene som det var på den gamle stien, men med en vesentlig bedre og solidere utforming (lik den store info-tavla på Raudhåmmårn).
Nå er vi ferdige. og skal ha en enkel og helt uformell åpning av stien torsdag 30.august kl.15.00. Har du lyst og anledning til å være med, er du hjertelig velkommen!