OIF » Stikomité » Stikomite » Om stikomiteen.

Om stikomiteen.

18.04.2005 09:09

Den såkalte Stikomiteen ble opprettet seinhøsten 2001. Den fikk som oppgave å merke, skilte og om nødvendig å rydde de mest aktuelle stiene i Ulvåsmarka. Med i denne komiteen ble Eimunn Krokdal, Thor Isdahl, Arnfinn Sæthre og Andreas Helbæk.

Det var på høstens fellesmøte at noen foreslo dette (ski-avdelinga, orienteringsavdelinga, veiforeninga, og styret i Ulvåshytta har to fellesmøyet i året; vår og høst). Om vinteren kjøres det jo opp spor, og det er greit å gå turer sjøl om du er ukjent i terrenget. Men om sommeren er det kanskje verre; det er flust med stier, men hvor fører de? Det er mange innflyttere på Orkanger, og de er naturlig nok ukjente i marka. Men også mange av de som har levd hele sitt liv i den nedre delen av dalen vår, kjenner lite til dette flotte sommerterrenget. "Hvor går denne stien? Og denne da?" - "Hvor kommer jeg hvis jeg går der? Eller der?" Dette var spørsmål som de fleste av oss hadde fått. Behovet for å gjøre det lettere å finne fram i skogen, var utvilsomt til stede.

Vi brukte den første vinteren til å legge planer. Det går jo gamle stier nærmest på kryss og tvers i marka, så det var ikke enkelt å gjøre et utvalg. Og hvor stort område skulle vi "gape" over? Vi ble fort enige om å holde oss på et for-holdsvis begrenset område; ikke bare på grunn av at job-ben vår ikke skulle bli så stor, men vel så mye på grunn av at vedlikeholdsarbeidet ikke skulle bli for uoverkommelig. Før vi kunne gå i gang ute i marka, var det også nødven-dig å få tillatelse hos de aktuelle grunneierne.

Men da våren kom, var alt klart for komme seg ut i felten. Den første stien som ble skiltet og merket, går fra vanntanken og opp til Raudhåmmårn. Det var også viktig å få avstandene. De har vi målt med et 25m langt tau. Sammen fant vi den nokså utydelige stien, ryddet litt her og der, satte opp skilter og merket med røde trekanter. I løpet av den første sommeren fikk vi tatt et par stier til, og det tok ikke lang tid før vi fikk positive tilbakemeldinher. Det var både hyggelig og inspirerende.

Etter hvert har vi nå dekt hele vårt aktuelle område, som grovt sett har følgende begrensninger: Mot vest: Riksvei-en. Mot sør: Espaveien og Oksbåsveien. Mot øst: Fra enden av Oksbåsveien og omtrent rett nordover til Øst-husen. Mot nord: Fra Østhusen og rett vestover til riks-veien.

Vi skjønte ganske tidlig at det også vil være behov for å lage et spesielt kart. Her må selvfølgelig alle stier og veier med, men det er også viktig å få med mange stedsnavn, - ikke minst game navn som kanskje er iferd å bli glemt.

Når vi nå har kommet fram til våren 2005, nærmer vi oss slutten på oppdraget. Eimunn har laget alle skiltene, rundt 100 tror vi det er. Han har også laget og malt alle de små merketrekantene som Thor har hatt ansvaret for å henge opp. Thor har også hatt ansvaret for innkjøp av materialer til  oppsetting av skiltene og til innkjøp av bru-og plattmaterialer. På baksida av kartet vil vi ha en del lokalhistoriske og kanskje geografiske/geologiske opplys-ninger. Det har Arnfinn hovedansvaret for. Andreas har hatt det administrative og økonomiske ansvaret. Vi har flere ganger fått tilskudd fra kommunen, i alt kr 21.000,-, og fra fylkeskommunen kr 10.000,-.

Men ute i marka har vi stort sett jobbet sammen. Og ofte har vi fått med oss flere.Det har ikke vært vanskelig. En av de ivrigste, og som aldri sa nei, døde dessverre i vinter, det var Livar Selvnes. Han var en kjernekar som så alt for tidlig gikk bort.

Nå jobbes det med kartet, og to informasjonstavler som skal plasseres på Raudhåmmårn. Tavlene er egentlig mange fotografier som er "sydd" sammen, og blir dermed et bilde av utsikten vi har derfra. Mange har nok spekulert på hvilke fjell det er vi ser. Nå får du svar: På tavlene finner du ca. 50 fjellnavn! Det er Arild Krovoll som har vært fotografen, han er også den største fjellkjenneren.

Når all snø er borte, skal de store tavlene på plass (det blir en utfordring!), og den siste stien skiltes og merkes.Kartet håper, og regner vi med, skal bli ferdig på forsommeren. Om kartet blir å få gratis, eller om det vil koste litt, vet vi ikke ennå.

Så bli det bare å håpe på en laaang og god sommer slik at det blir mange turer i marka.

God sommer!

stier003.jpg

Livar Selvnes, Øystein Hoff, Arnfinn Sæthre og Eimunn Krokdal tar en velfortjent pause.

 

 

 

 2004.Stier__bruer._001a.jpg

Livar bygger bru over grøft på Stormyra.