OIF-Anlegg » Friidrett: Arbeidet har startet

Friidrett: Arbeidet har startet

10.04.2012 20:31

10.april 2012 ble en merkedag i OIFs historie. Da startet arbeidet med et moderne friidrettsanlegg i Idrettsparken.

Orkla Maskin vant anbudskonkurransen. Tirsdag - første jobbdag etter påske - var maskinene på plass. Entreprenøren målte opp banen med GPS og stakk opp hvor det skal fjernes masse.

En stram framdriftsplan er slik:

Graving og utskifting av masse kommer til å pågå fram til uke 20 (17.mai-uka). Kvaliteten på grunnarbeidet er viktig.

De to påfølgende ukene (ut mai) er satt av til avretting og planering for å få et perfekt underlag. Deretter skal det legges porøs asfalt. Denne asfalten slipper gjennom fukt. Asfaltering er ventet å være avsluttet i uke 26 - det vil si ved utgangen av juni.

Asfalten skal hvile i to uker før kunstdekket kommer på plass. Legging av kunstdekke er det meningen å gjøre ferdig innen 1.september. Både løpebanene og halvmånene bak hvert mål får kunstdekke - populært kalt tartan.

Været kan påvirke framdriften.

Svein M. Haarsaker har tatt oppgaven som prosjektleder for det som er et av de største prosjektene i OIFs historie - med en ramme på ca 11 millioner kroner. Haarsaker samarbeider nå med Svein Endre Møkkelgård i Orkla Maskin. Prosjektlederen rapporterer til ei styringsgruppe i OIF med Rudolf Larsen og Øyvind Togstad.