OIF-Anlegg » Nå blir Idrettsparken ny

Nå blir Idrettsparken ny

24.03.2012 21:37

Lørdag 24.mars startet arbeidet med et moderne friidrettsanlegg i Idrettsparken. En solid dugnadsgjeng fjernet gjerdet rundt hovedbanen.

Rudolf Gjengstø fikk med seg en tropp på ca 20 som røsket opp over 200 gjerdestolper og plukket ned 400 løpemeter netting.

Dermed er det fritt leide for maskinene som starter grunnarbeid rundt fotballbanen like over påske. All masse i nesten en halv meters dybde skal vekk fra løpebanene og halvsirkelen bak hvert mål. Der skal det kjøres på ny masse som drenerer godt. Over den nye massen blir det lagt porøs asfalt. Det skal etter planen være unnagjort før sommerferien.

Da vil det gjenstå å legge på ca 6 000 kvm kunstdekke. Prosjektleder Svein M. Haarsaker har vært i kontakt med fire utenlandske leverandører. Anlegget kan være klart til bruk på ettersommeren.

Prosjektet representerer et historisk lølft for Idrettsparken etter mange tiår med forfall. Du kan se flere bilder fra dugnaden på sidene til Orkanger Vel.