OIF-Anlegg » Slik blir Idrettsparken friidrett

Slik blir Idrettsparken friidrett

30.10.2011 10:12

Arbeidet med det etterlengtede friidrettsanlegget på Orkanger startet våren 2011. Finansieringa er snart i orden. 

Anlegget er kostnadsberegnet til 11 millioner kroner. OIF-leder Rudolf Larsen og Øyvind Togstad, leder i det nyopprettede OIF Anlegg, har ledet arbeidet med tekniske planer og finansiering (mer tekst under bildet - ill. Nilssen og Opøyen).
Friidrett001_1_1.jpg

I verste fall mangler det fortsatt ca to-tre millioner kroner. I beste fall  blir kostnadene lavere enn beregnet. Da kan vi allerede være i mål.

Dermed får Idrettsparken det parken, skolene og hele Orkdal-samfunnet fortjener: Et moderne anlegg for friidrett.

Både løpebaner og de to halvmånene bak fotballmålene får kunstdekke. Det blir vanngrav, lengdegrop og tekniske anlegg for kasteøvelser.

Etter mer enn 60 år i mørke, vil kommunens hovedanlegg for fotball bli velsignet med flomlys.

Planen forutsetter at hovedbanen for fotball blir liggende som i dag - helt ubeskåret. For å få plass må det graves inn i mælen ved støttemuren i sør.

Grunnarbeid starter etter planen til våren. Deretter kan kunstdekkes rulles ut.

Orkdal kommune, private sponsorer, spillemidler og dugnad gjør prosjektet mulig. Vi kommer tilbake med detaljer om framdrift og sponsoravtaler.

Tribuner vil bli kjørt som et eget prosjekt.

Illustrasjon:
Nilssen og Opøyen

Friidrett002_1_1.jpg

Her kan du se anlegget fra flere vinkler.