OIF-Anlegg » Viktig: Til alle som bruker Idrettsparken

Viktig: Til alle som bruker Idrettsparken

25.04.2014 18:07

Fra OIF Anlegg: 1) Fotballen må godta provisoriske løsninger i vårsesongen. 2) Ikke bruk de uferdige kunstgressbanene. Det kan koste dyrt!

Idrettsparken forvandles i løpet av våren. Den ødelagte ballsletta blir til både 11´er- og 7´erbaner. I mai starter også Orkla FK rehabilitering av sin bane.

Dermed blir det veldig trangt i Idrettsparken i vårsesongen. Alle må vise hensyn inntil anlegget er klart 1.august.

Kamper og treninger i OIF
De største:
For aldersgruppene fra 14 år og oppover vil kamper og delvis treninger gå på Orkanger 1 (hovedbanen) og Orkanger 2 (slitebanen) når gressbanene er klare rundt 15.mai. På hovedbanen skal også OIF Friidrett ha faste treninger.

De yngste:
For aldersgruppene fra 13 år og nedover vil kamper og treninger gå på Orkla Kunstgress og på nærmiljøbaner. Når Orkla Kunstgress stenger må de yngste bruke baner utenfor Idrettsparken. Spørsmål om flytting av kamper og treninger for disse lagene rettes til OIF Fotball v/Monika Lund.

Ballsletta
Ingen må bruke området der de nye kunstgressbanene kommer. 31 kilometer (!) med varmerør ligger like under bakken. Skader på rørsystemet vil føre til store kostnader, og må unngås for en hver pris. Trenere/lagledere i OIF og Orkla FK har ansvar for å holde all aktivitet unna det uferdige anlegget.

På samme måte er det ikke tillatt å bruke gressbanene til oppvarming før kamper på Orkla Kunstgress. Gressbanene har faste planer for kamp/trening. De vil bli påført store belastninger i vårsesongen.

OIF Anlegg ønsker lykke til med sesongen 2014, og så kan vi se fram til et fantastisk anlegg i høst.