Svømming » Svømmeopplæring » Om vår svømmeopplæring

Om vår svømmeopplæring

OIFs svømmeopplæring bygger på Norges Svømmeskole sin progresjon innen svømmeopplæring.

Det viktigste målet med svømmeundervisning deles ikke med de fleste andre fysiske aktiviteter, nemlig bevaring av liv ved å hindre drukning. Hindring av drukning må være det primære mål for enhver systematisk oppbygd svømmeundervisning. Svømmedyktighet er lik selvstendighet/uavhengighet.

 

NIVÅ BEGYNNEROPPLÆRING

Begynneropplæringen er bygd opp etter boka “slik lærer du å svømme”, som tar for seg vanntilvenning og de fire kjernefunksjonene: å dykke, flyte, gli og skape fremdrift i vannet. Hver funksjon bygger på hverandre, og skal gjøre barna trygge i vannet. De fire kjernefunksjonene ligger til grunn for at barna lærer å svømme. Noen barn lærer raskt, andre bruker mer tid. For at barn skal trives i vannet, er det viktig at de får bruke den tiden de trenger. Hovedmålet i begynneropplæringen er at de skal mestre siste kjerneøvelsen på selungenmerket:  Stup uti på dypt vann – svøm 12,5 meter på magen – skifte retning – svøm 2-3 meter mot startstedet – stopp – flyt i 30 sekunder – svøm på ryggen tilbake til utgangspunktet. 

Klubben tilbyr følgende inndeling på dette nivået:

HVAL (vanntilvenning/dykke) – SKILPADDE (flyte) – PINGVIN (gli) – SELUNGEN (fremdrift). Dette er kurs for aldersgruppen 5-7år. Nybegynneropplæring 8-14år (samme innhold som for 5-7år)

 

NIVÅ VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

De videregående nivåene tar for seg fin koordineringen av crawl- og ryggsvømmingen, samt innføring i bryst- og butterfly svømming. Noe livredning blir også gjennomgått. Etter bestått videregående opplæring, får barna tilbud om å starte i en av treningsgruppene i OIF som aktiv svømmer. Normalt starter da barna i Sjøløvegruppen.

Klubben tilbyr følgende opplæring på dette nivået:

SEL (crawl- og ryggsvømming) – SJØLØVE (delfinbevegelsene i bryst og butterfly). Dette er opplæring for alderen 6-12år. Videregående 10-14år (samme innhold som 6-12år)

 

Deltar man i svømmeopplæring hos oss, må du være medlem av klubben inneværende år. OIF bruker kun autoriserte instruktører godkjent av NSF. Antall deltakere pr instruktør vil normalt være 2-3 stk.

Spørsmål besvares på:

Mail eller mobil 988 80 921 (e.kl. 16).