Turn » Påmelding til våre grupper

Påmelding til våre grupper

Våre grupper 2021/2022

 

For påmelding til de ulike partiene sender du en e-post til medlemturnOIF@hotmail.com

Under ser du en oversikt over hvilke partier som har ledige plasser og hvor det er mulig å sette seg på venteliste. 

Følg med på vår Facebook side for påmelding til sesongen 2022/2023. Dette vil bli lagt ut i løpet av juni/juli. 

  Antall plasser Venteliste
Ungdomsskolen    
Gymlek Foreldre/Barn mandag 16:30  FULLT  FULLT
Gymlek (f.2016) tirsdag 17:00  FULLT  FULLT
1.klasse jenter, mandag 17:30  FULLT  FULLT
     
Basishallen    
1.-3. klasse gutter onsdag 16:00 - 17:00  FULLT
 FULLT
4.-7. klasse gutter torsdag 16:00 - 17:15  oppdateres
 oppdateres
2. klasse jenter tirsdag 15:30 - 16:30  oppdateres
 oppdateres
3.klasse jenter tirsdag 16:30 - 17:45  oppdateres
 oppdateres
4.klasse jenter tirsdag 17:45 - 19:00  FULLT  FULLT
5.klasse jenter tirsdag 19:00 - 20:15  oppdateres
 oppdateres
6. klasse jenter torsdag 17:15 - 18:45  oppdateres  oppdateres
7. klasse jenter torsdag 18:45 - 20:15  oppdateres  oppdateres
8. klasse + torsdag klokken 20:15 - 21:30   oppdateres  oppdateres
5.-7. klasse ekstra mandag 16:30 - 17:45  oppdateres  oppdateres
Voksenturn tirsdag klokken 20:15 - 22:00

 
oppdateres

oppdateres
Konkurranse rekrutt

Eget uttak

X

Konkurranse junior/senior

  
Eget uttak

X