Turn » Trenere 2018/2019

Trenere 2018/2019

     
  Hovedtrener Mobil
Ungdomsskolen    
Gymlek Frida H. Brandsvikhaug 467 71 564 
1.-2. kl. mandag 16:30 Marthe Solbu 473 30 618
1.-2. kl. mandag 17:30 Mina Kvernvik 466 35 319
1.-2. kl. tirsdag 17:30 Frida K. Jensen  
     
Basishallen    
3.klasse jenter Mari Fossvoll Røen 981 15 007
4.klasse jenter Anne Engen Krokdal 951 65 660
5.klasse jenter Mari W. Sommervold 471 71 338
3.-5. kl. gutter Henrik Bye Garberg 997 12 056
5.-7. kl. ekstra Julie Flor 902 86 770
6.-7. kl. mandag Anne Engen Krokdal 951 65 660
6.-7. kl. torsdag Julie Gausen Forve 957 39 752
8. kl. + onsdag Kjersti Almli 922 70 624
  Camilla E. Landstad 452 66 108
  Sverre H. Handegard 980 03 524
8. kl. + torsdag Julie Gausen Forve 957 39 752
Konkurranse rekrutt Hanne E. Ekli 977 61 817
  Maren Damli 950 81 197
Konkurranse jr/sr Trine Eriksen Ekli 905 69 257
  Sverre H. Handegard 980 03 524
  Egil Sletvold 941 94 248
Konkurranse fredag Trine Eriksen Ekli 905 69 257
  Hanne E. Ekli 977 61 817