Turn » Treningstider 2018/2019

Treningstider 2018/2019

Foreldre/Barn, født 2014/2015, trener tirsdag klokken 17:00 - 18:00 på Orkanger Barneskole, prisen er kr 500,00

Gymlek, født 2013, trener tirsdag klokken 16:30 - 17:30 på Orkanger Ungdomsskole, prisen er kr 500,00

1.-2. klasse trener mandag klokken 16:30 - 17:30 på Orkanger Ungdomsskole, prisen er kr 500,00
1.-2. klasse trener mandag klokken 17:30 - 18:30 på Orkanger Ungdomsskole, prisen er kr 500,00 
1.-2. klasse trener tirsdag klokken 17:30 - 18:30 på Orkanger Ungdomsskole, prisen er kr 500,00 

3.-5. klasse gutter trener torsdag klokken 16:30 - 17:45 i Basishall, prisen er kr 900,00
* Ekstratrening (kun 5.klasse) trener mandag klokken 16:30 - 18:00 i Basishall, prisen er kr 500,00

3. klasse jenter trener torsdag klokken 17:30 - 18:45 i Basishall, prisen er kr 900,00

4. klasse jenter trener tirsdag klokken 16:30 - 17:45 i Basishall, prisen er kr 900,00

5. klasse jenter trener tirsdag klokken 17:45 - 19:00 i Basishall, prisen er kr 900,00
* Ekstratrening trener mandag klokken 16:30 - 18:00 i Basishall, prisen er kr 500,00

6.-7. klasse trener tirsdag klokken 19:00 - 20:30 i Basishall, prisen er kr 900,00
* Ekstratrening trener mandag klokken 16:30 - 18:00 i Basishall, prisen er kr 500,00

8. klasse + trener torsdag klokken 20:00 - 21:30 i Basishall, prisen er kr 900,00

Voksenturn trener tirsdag klokken 20:30 - 22:00 i Basishall, prisen er kr 900,00


Treningstider høsten 2014

26.06.2014  Treningstider 2018/2019

Treningstider høsten 2014 i basishall med forbehold om endringer i treningstid:

Les mer…