06.03.2006 - Anlegget

Årsberetning 2005

Klubbhuset fikk helt nytt styre i juni da det gamle i flere år hadde ønsket avløsning. Det nye styret ble etter hvert:


Leder: Thomas Nordahl Pedersen

Kasserer: Turid Husdal

Styremedlem: Solveig Mule

Styremedlem: John Mjøen

Styremedlem: Ole Martin Røhmesmo

Styremedlem: Tone Kvam

Kiosksalget, mandag-torsdag, kom på grunn av skifte av styret litt seint i gang. Fotballavdelinga hadde ansvaret for 12 uker. De andre 8 ukene ble delt mellom avdelingene. Avdelingene fikk tildelt uker etter hvor stor avdelinga var. Litt dårlig kommunikasjon gjorde at det enkelte dager ikke var gitt beskjed til de som skulle stå i kiosken. De dagene det var kiosksalg gikk salget godt. Verandaen er åpnet mot Slitebanen (vest), og det ble solgt gjennom vinduet. I tillegg bruker kioskmannskapet å ha varer i ei vogn som trilles rundt til baner der det er kamper.


Huset har vært leid ut 16 helger til private arrangement.


Regnskapet viser et negativt resultat. Inntektene er fra kiosksalg og utleie. Det dekker ikke opp for de utgiftene, der faste utgifter som strøm og renovasjon alene, er større enn inntektene.


For styret

Thomas Nordahl Pedersen