Politiattester

Orkanger IF jobber for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle våre medlemmer. Som en del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver som innebærer et ansvar eller tillitsforhold ovenfor mindreårige eller personer med utviklingshemming fremvise politiattest.

Vi trenger derfor din hjelp til å få dette på plass. Alle som har et verv rundt en idrettslig aktivitet i regi av OIF, dette kan være seg trener, lagleder, oppmann, foreldrekontakt osv må ha levert en gyldig politiattest til ansvarlig for sin gruppe.

Informasjon om politiattester; https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/

 

Ansvarlige politiattester i OIF:

Hovedansvar: Kari Fossvoll

Fotball: Mona Iselin Svanholm

Håndball: Øyvind Togstad

Turn: Viktoria Strøm

Svømming: Siri Løvås

Orientering: Anders Solstad

 

Steg 1:

Ta kontakt med ansvarlig i den gruppen du tilhører og få tilsendt bekreftelse på formål for politiattest

Et eksempel på bekreftelse på formål for politiattest bekreftelseformalbm.pdf 

Fyll ut navn - fødselsnummer - stillingstype

 

Steg 2:

Deretter skal søkeren selv søke på politiets sider https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/

Er du under 18 år eller av en grunn ikke kan søke elektronisk følg malen frahttps://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest---soke-per-post/

 

Logg inn med MinID, BankID, MobilID, Buypass eller Commfides

Under kontaktinformasjon fyll inn e-postadresse og telefonnummer

Under formål med attesten velger du "Frivillige organisasjoner" for både Kategori og Formål

Under Legg ved bekreftelse på formål legger du ved dokumentet som du har fått fra idrettslaget

 

Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt

Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din

Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.

Filen må ikke være større enn 4 MB

Tilslutt trykk "Send Søkna"

 

Steg 3:

Vent på svar fra Politiet. Saksbehandlingstiden er normalt på ca 2 uker. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for eller via digipost. Den sendes ikke til idrettslaget

 

Steg 4:

Når du mottar søknaden skal politiattesten fremvises til den som er oppnevnt som ansvarlig for politiattester i den gruppen du tilhører.

Idrettslaget skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Mer informasjon rundt politiattester for idrettslag fra Norges Idretsforbund: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/