Om OIF

Orkanger Idrettsforening ble stiftet 01.01.1901 og har aktivitet i atlet, dans, håndball, fotball, friidrett, orientering, ski, svømming og turn.

Organisasjonsnummer:  976431618 
Postadresse: Postboks  61, 7301 Orkanger
Kontonummer: 4270.31.26000 (Orkdal Sparebank)
Adresse: J.O Rømmesmosvei 6, 7300 Orkanger
Kontor daglig leder: J.O Rømmesmosvei 6, 7300 Orkanger Mandag-fredag 08.00-16.00

Epost: styret@orkanger-if.no

Epost til daglig leder: daglig.leder@orkanger-if.no Telefon til daglig leder: 97 50 93 54

 

Vedlegg-4-OIF-ORGANISASJONSKART-2022.pdf

Strategi-OIF-2020-2026.pdf

OIF-klubbhandbok-v1-2019.pdf

okonomihandbok-OIF.pdf

lovnorm-Orkanger-IF-09.03.22.pdf

Okonomisk-stotte-skjema.xlsx

Retningslinjer-for-investeringer.pdf

Fullmaktsmatrise-OIF2.xlsx

OIF-HMS-handbok-2022.pdf

 

 

NIFs lovverk: https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/NIF-lov/

Barneidrett: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/

Ungdomsidrett: https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/

Filer

lovnorm for Orkanger IF

Relevante saker

general data protection

29.01.2021

Personvern

GDPR i OIF

Les mer

bilde

25.05.2015

Filmen om OIF

Orkanger Idrettsforening har fått laget en presentasjonsvideo som viser barn og unges idrettsaktivitet i et allsidig idrettslag. Aktiviteten viser resultatet av 45.000 dugnadstimer og utøvernes ønske om å drive fysisk aktivitet.

Les mer