05.09.2004 - Klubbhuset

Kontingent 2005-2006

Treningsabgift for høstsesongen er kr 450,-. for de som har tlleggstrening i Orklahallen på torsdager er avgiften totalt kr. 600,-. 50 % søskenmoderasjon.

For å delta på OIFs aktiviteter må det betales medlemskontingent som er kr 75,- pr barn i året. Krav om kontingent sendes ut av OIF-styret.