31.03.2016 -

Dette er OIF Anlegg

Fra hovedbanen 1

OIF Anlegg har ansvaret for å drifte Idrettsparken inkludert Klubbhuset, og å utvikle nye anlegg der.

Siden avdelinga ble opprettet i 2011 er det investert for ca 25 millioner kroner i Idrettsparken. Med et kostnadsoverslag på 19,1 millioner for det planlagte flerbrukshuset (bildet), vil OIFs satsing i Idrettsparken nå 44 millioner kroner i løpet av få år.

Aldri før i OIFs mer enn 115 år lange historie er det investert tilnærmelsesvis så store summer i idretten, og aldri før har Idrettsparken vært et så komplett anlegg som i dag.

Friidrettsanlegget ble planlagt og prosjektert med Rudolf Larsen som pådriver før OIF Anlegg var formelt stiftet. Men OIF Anleggs mangeårige leder Øyvind Togstad var sentral i arbeidet. Anlegget åpnet i 2013. Investering ca 11 millioner kroner.

Kunstgressbanene Orkla Maskin Arena (11er) og Bankløkka (7er) ble planlagt, prosjektert og bygd under OIF Anlegg. Utbygginga omfatter undervarme på OMA og nytt pumpeanlegg. De to banene åpnet i 2014. Investering ca 13,5 millioner kroner.

Orkla Maskin Arena er senere overført fra OIF til IKAS. IKAS eier også Orkla Kunstgress og pumpeanlegget. OIF og Orkla Fotballklubb har 40 prosent eierandel hver i aksjeselskapet IKAS. Orkdal kommune eier de resterende 20 prosent.

OIFs Klubbhus har vært gjennom en total renovering for ca 500 000 kroner. Tor Arne Opphaug i OIF Anlegg har hatt hovedansvar for Klubbhuset i flere år og passer på det som om han bodde der. Utleien har skutt i været etter oppggraderinga. Tor Arne Opphaug overtok for Øyvind Togstad som leder i anleggsavdelinga på OIFs årsmøte i mars 2017.

Drift:
OIF Anlegg har også ansvar for å drifte Idrettsparken. Dette omfatter store parkarealer i tillegg til fotballbanene og friidrettsbanen. Garasjegjengen under ledelse av Knut Arve  Steen gjør en formidabel dugnadsinnsats.

I tillegg til OIFs egne baner drifter OIF Anlegg nå de to helårs IKAS-banene på kontrakt. Det innebærer både sommer- og vintervedlikehold. OIF har investert i utstyr for å holde Idrettsparken i topp stand for de aktive gjennom hele året.

OIF Anlegg arbeider på oppdrag fra OIFs hovedstyre.

Bildet under er fra den offisielle åpninga av Orkla Maskin Arena 1. juli 2014, samme dag som Orkanger fikk bystatus.

KGB1