03.03.2006 - Anlegget

ÅRSMELDING 2005.

Årsmelding for Ulvåshytta år 2005

Orkanger Idrettsforening


Styret:

Leder:                Ola Fossvoll                                  Styremedlem:    Anne Grethe Knudsen

Kasserer:           Marit Krovoll Høiseth                   Styremedlem:    Osvald Eggen

Sekretær:          Andreas Helbæk                          Styremedlem:    Terje Staveli

Styremedlem:    Arne Ebbesen                              Styremedlem:    Per Opøyen


Styremøter:

Styret har avholdt 5 møter og behandlet 14 saker.


Drift:

Arbeids-/ansvarsfordeling blant styremedlemmer utenom leder, kasserer og sekretær:

Anne Grethe er ”husmora”, dvs. det er hun som har ansvaret for den daglige drifta av hytta: Sørger for innkjøp av mat og utstyr til kjøkkenet, hun er den som det enkelte vertskap må ta kontakt med, har ansvaret for utleie, og kort sagt ser til at alt til enhver tid er i orden.

Osvald fungerer i praksis som vaktmester. Han er utomhusansvarlig og har ansvaret for alt teknisk utstyr (for eksempel vannrenseanlegget).

Arne er snekkeren og tar bl.a. ansvar når noe må repareres, noe henges på stueveggen, sørge for juletre.

Per er arkitekten og har først og fremst ansvaret når det skal foregå bygningstekniske forandringer.

Terje har bl.a. ansvaret for at de pålagte vannprøvene blir tatt.


Drifta av hytta gikk også i 2005 sin tradisjonelle gode gang. Omsetningen har vel gått noe  -  men slett ikke dramatisk  -  ned. Det er vel ikke unaturlig at besøk og dermed omsetning, kan variere noe fra år til år. Vi legger vekt på at folk synes det er trivelig å ta en pause på søndagsturen med et besøk i hytta, og at de for en rimelig penge kan få kjøpt for eksempel kaffe og kaker.


Det er hyggelig å registrere at OIF´s styre og noen avdelinger en gang i blant kan legge sine møter i hytta. Det er også hyggelig at barnehager og skoleklasser ofte finner veien til Ulvåsen og hytta. Det er svært verdifullt at nye generasjoner får et godt forhold til stedet og hytta i ung alder.

Det ser også ut til at hytta er like populær for private leietakere.

Anne Grethe opplyser at til selskaper og møter ble hytta utleid 24 ganger. Skoler og barnehager leide hytta på dagtid 14 ganger, og OIF´s egne avdelinger hadde 20 møter eller andre arrangementer her.


Vedlikehold:

Vannrenseanlegget sviktet tidlig på året. Leverandøren innrømte etter hvert at det har vært problemer med flere leveranser av akkurat denne typen, og sa seg villig til kostnadsfritt å erstatte det med et nytt. Det er blitt gjort, og alt fungerer nå geit, selv om det fremdeles er en uforklarlig vannlekkasje.


Investering / kjellerutbygginga:

Arbeidet i kjelleren har kommet godt i gang: Golvet ble planert og støpt med innlagte varmekabler, og taket er malt. Det aller meste av dette ble gjort på dugnad. Det videre arbeidet er planlagt, og bortsett fra elektrikerarbeidet, rørleggerarbeidet og flislegginga, skal alt gjøres på dugnad.

Fornyet søknad om spillemidler ble sendt inn i rett tid. Den totale kostnadsrammen er på kr.375.000. Så langt er alt betalt av Ulvåshytta, men OIF tar opp et byggelån som skal forsvares av Ulvåshytta.


Andreas Helbæk

      sekretær