10.03.2008 - Ulvåshytta

Sang til 20-årsjubileet.

1374.jpg

Skistua i Ulvåsen den 25.08.1928.

Melodi: ”Her spirer i Norge - - -” / ”Mens Nordhavet     bruser - - -”

 1. Her oppe i skogen,                            FB8G4_ULV__SHYTTA_copy_1.jpg
i graners ly
hvor fordum kun gråbein
var gjester,
med fuglenes kviden høit under sky
her er vi nu samlet - og fester. 
:/: Vi hilser Ulvåsen varmt i dag er derfor samlet i sluttet lag. :/:

 2. Naturens Gud har med ødsel hånd
     det deilige stedet oss skjenket.
     Til Ulvåsen knyttet med faste bånd
     er vi nu om festbordet benket.
     :/: Vi hylder Ulvåsen varmt i dag,
     et leve for Orkanger Idrettslag! :/:

 3. Så ble da vår hytte her oppe reist,
     og bakken og allting gjort ferdig.
     Og selvsagt ble flagget til toppen heist
     og allting jo synes så verdig.
     :/: En skål for de som med fynn og klem
      lot hytta bygge, hurra for dem! :/:

 4. Med øket begeistring kom nye krav,
     og Skistua den ble for liten,
     og pengekassa løfter vi lokket av  -
     nei, vi må nok vente til siden.
     :/: Den får nok stå ennu noen år,
     til engang litt bedre råd vi får. :/:

 5. Slik har'a nu stått i mange år,
     blitt barket av vinden og været.
     I minnenes bok der sikkert står
     at den har vært skattet og æret.
     :/: For gamle Skistua hatten av,
     ha takk for hver stund du oss gav. :/:

 6. En dristig beslutning tilsist ble tatt.
     Vi utvi'r og bygger om hytta,
     og når vi da engang får ta fatt
     så må'a tilpers, ja, det lyt'a.
     :/: Vi reiste hytta, og den ble flott,
     den er for oss lik et vinterslott. :/:

 7. Vi håper den står slik i mange år
     som sentrum for sporten i dalen,
     og engang jeg sikkert tror vi får
     til Ulvåsen, Olympiaden.
     :/: Et leve Skistua av i dag!
     Et leve Orkanger Idrettslag! :/: