17.11.2005 - Anlegget

Salgsinntekter og utleieinntekter noe ned i 2005.

Inntektene på salg og utleie ser ut til å gå noe ned 2005. Utgiftene neste år vil komme til å øke på grunn av byggelånsutgifter. Allikevel kommer budsjettforslaget ut med et positivt tall på 18.000kr.

Les mer om dette under "referat" (til venstre)