Turneringsbestemmelser

 

Klasse

Spillform

Spilltid

14 år

11’er

2*20 min

12 - 13 år

9’er

2*20 min

10 – 11 år

7’er

2*15 min

8 – 9 år

5’er

2*10 min

6 – 7 år

3’er

1*10 min

 

Oppvarming før kamp: 

Oppvarming kan foregå på merket område på banekartet  

 

Innledende kamper:

- Lagenes rekkefølge bestemmes av poengtall, 3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap

- Står to eller flere lag likt i poeng, er målforskjellen avgjørende for plassering

- Er målforskjellen den samme, går det lag foran som har scoret flest mål

- Står lagene fortsatt likt, er resultatet av deres innbyrdes kamp(er) avgjørende for plassering.

- Står lagene fortsatt likt, avgjøres rekkefølgen ved loddtrekning

 

Sluttspill:

Ved resultatlikhet etter ordinær tid spilles det golden goal (maks 2 omganger a 5 minutter uten pause)

Ved fortsatt uavgjort resultat går det til straffesparkkonkurranse. 5 straffer hver, deretter en og en.

 

Kamoppsett/resultater:

 

Viktig å følge med på kampoppsettet om endringer underveis. Meldinger om endringer vil også bli annonsert over speakeranlegget, hjemmeside og sosiale medier.

 

Reglement:

Jury og protester:

Det er nedsatt en jury bestående av 3 personer, hvor juryleder er kurset gjennom Trøndelag Fotballkrets. Jurymedlemmene består ellers av dommeransvarlig i Orkanger IF, og en nøytral dommer.

Årets jury består av følgende personer;

 

Eventuelle protester skal leveres skriftlig i sekretariatet senest 30 minutter etter kampslutt. For protester som omhandler forhold under kampen skal dommer underrettes før dommeren forlater banen eller banens område. Gebyr pålydende kr 500,- må medfølge. Gebyret refunderes dersom protesten tas til følge. Hvis den avslås tilfaller gebyret arrangøren. Alle avgjørelser fattet av jury er endelige og kan ikke ankes.

 

Spilleberettigelse

En spiller må være spilleberettiget for den klubben vedkommende representerer, men samtidig forholde seg til Orkla Sparebank Cups aldersbestemmelser. En spiller har bare anledning til å delta på ett lag i sin aldersklasse. Arrangøren prøver så langt det er mulig å etterstrebe at alle lag skal få delta. Ved utfordringer ta kontakt med cupkomiteen. Alle lag skal i god før første kamp levere en liste med oversikt over spillere laget benytter under turneringen. En spiller er ikke spilleberettiget i Orkla Sparebank Cup før vedkommende står oppført på laglisten. Lagslister fylles ut gjennom påmeldingssiden. Se mer under "Spilleregistrering" på www.orkanger-if.no/fotball

Maks antall spillere pr lag i klasser med sluttspill:

11'er/9'er: 20 


Overårige:

For 11'er fotball kan man ta med totalt 4 overårige spillere i troppen, hvor av 2 av dem kan være på banen til enhver tid .

For 9'er fotball kan man ha med totalt 3 overårige spillere, men kun en av dem kan være på banen til enhver tid.

Spillene må være godkjent som overårige av kretsen de spiller i til vanlig.

 

Flytting av lag:

Turneringsledelsen har anledning til å flytte lag til en annen klasse dersom sportslig hensyn tilsier dette. 

 

Draktfarger:

Om to motstandere har draktfarger som er vanskelige å skille, skal laget som er oppsatt som bortelag bruke bortedrakter eller vester. Kampleder avgjør om dette er nødvendig. Kampleder er også ansvarlig for å stille med vester.

 

Sanksjoner:

2 gule kort eller direkte rødt kvalifiserer til en kamp karantene. Det samme gjelder hvis en spiller har fått 3 gule kort i løpet av turneringen. Alle forseelser blir vurdert av juryen, som bedømmer om strengere sanksjoner bør ilegges på grunnlag av forseelsens alvorlighetsgrad. Karantene skal sones i neste kamp i turneringen. Hvis forseelsen skjer i siste kamp i turneringen, slipper spilleren karantene. Kvalifiserer utvisningen til 2 eller flere kamper gjelder følgende; Soningen skal i skje i kamper i turneringen. Ved fortsatt gjenstående soning skal resterende kamper, med unntak av en kamp sones i de førstkommende obligatoriske kamper for det lag spilleren ble utvist for.

Når en spiller får gult kort må spilleren gå av banen i 5 minutter uten at laget kan sett inn en ny spiller.

Premiering: 

A-sluttspill: 3 beste lag får lagspremie

B -sluttspill: 3 beste får lagspremie

Lag uten sluttspill får individuelle premier.


Fair play:

En jury vil dele ut en egen pokal med premie til den klubben som har vist fair play etter disse kriteriene;

- God oppførsel mot mostander lag

- God oppførsel mot dommere

- God oppførsel av trener apparat på sidelinjen

- God oppførsel på og rundt banene under hele turneringen

- God oppførsel av klubbens supportere og foresatte

- Antall gule og røde kort

Vi gjør oppmerksom på at dette gjelder for helle klubben, ikke kun ett enkelt lag.

 

Værforbehold:

Arrangøren forbeholder seg retten til hel eller delvis avlysning av kampene eller omlegging av kampprogrammet og spillesystem dersom dette blir nødvendig grunnet været