30.10.2008 - Håndball

Årsmøtereferater

Her ligger referater fra årsmøter og årsberetninger i OIF håndball

Årsmøte 2017, årsberetning 2016 (pdf)

Årsmøte 2016, årsberetning 2015 (pdf)

Årsmøte 2015, årsberetning 2014 (pdf)

Årsmøte 2014, årsberetning 2013 (pdf)

Årsmøte 2013, årsberetning 2012 (pdf)

Årsmøte 2012, årsberetning 2011 (pdf)

Ekstraordinært åsmøte 14.4.2011 (pdf)

Årsmøte 2011, årsberetning 2010 (pdf)

Årsmøte 2010, årsberetning 2009 (pdf)

Årsmøte 2009, årsberetning 2008 (pdf)

Årsmøte 2008, årsberetning 2007 (pdf)

Årsmøte 2007, årsberetning 2006 (pdf)

Årsmøte 2006, årsberetning 2005 (pdf)

Årsmøte 2005, årsberetning 2004 (pdf)