21.03.2024 - Håndball

Håndballavslutning for sesongen 2023-2024

Mini 2017 Large

Flerbrukshuset på Nedre Rømme var fullsatt da spillere, foresatte, trenere, lagledere, dommere, samarbeidspartnere og andre håndballinteresserte var samlet til den årlige felles sesongavslutningen for Orkanger IF Håndball onsdag 20.mars 2024.

Se bilder fra avslutningen i Fotoalbum

Denne fellesavslutningen er blitt en tradisjon for OIF Håndball og er nå blitt arrangert i hele 16 år, med et lite opphold under «koronaperioden».
Flere av avslutningsarrangementene har tidligere år vært gjennomført i kinosalen på Rådhuset. I de tre siste årene har imidlertid OIF Håndball valgt å benytte Flerbrukshuset på Nedre Rømme, dette er et flott lokale som eies og drives av Orkanger Idrettsforening, og som nettopp er ment som et samlingssted for alle OIF-avdelinger og arrangementer i OIF-regi.
Avslutningsarrangementet ble i år splittet i to arrangementer - for de aller yngste først på kvelden, deretter spillere fra 12 år og eldre.

Avslutningsarrangementet viser viktigheten av det sosiale fellesskapet som er skapt over år i OIF Håndball. Det er svært betryggende å se at vi greier å samle så mange personer i alle aldre, og at dette arrangementet ser ut til å ha dannet en mal for slike avslutningsarrangement - også blant andre avdelinger i OIF og andre klubber i vårt distrikt.

70 (!) minispillere i alderen 6-8 år fikk utdelt sine vel fortjente innsatsdiplomer. Disse spillerne har deltatt i miniturneringer i OIF-regi, og i miniturneringer hos våre naboklubber.

Deretter fikk 9-, 10- og 11-åringene sine aktivitetsdiplomer som viser at de har spilt i aktivitetsserie i NHF Region Nord sesongen 2023/24.

For lagene J12, J13, G13, J14, J15, G15 og J16 ble det utdelt innsatspokaler til verdige vinnere;
J12; Lilly Karoline Tøndel
J13; Pernille Tobiassen Gjønnes
G13; Gabriel Rybolowicz
J14; Aurora Botten Fjellvær
J15: Marthe Sletvold
G15; Erik Børset Solbu
J16; Ella Anisdahl Meland

Og til å dele ut disse innsatspokalene dukket det opp en norsk håndballstjerne, en av verdens beste høyrebacker – Magnus Abelvik Rød. Magnus har sine røtter fra Lensvika, og har gjennom årenes løp vært mye i distriktet vårt.

Magnus stilte opp, skrev autografer - og mange av OIF-spillerne benyttet anledningen til å ta bilder/selfies sammen med stjernespillerne. Et meget populært innslag som ble verdsatt høyt av de som var til stede!

For seniorlagene K02, K05 og M04 vil det på et senere tidspunkt bli avholdt et eget arrangement der «Årets Spillere» vil bli kåret.

OIF Håndball har for tiden stor aktivitet med mange lag og spillere, og har god rekruttering. Avdelingen har mange frivillige som stiller opp både på treninger, kamper og andre arrangement.
OIF Håndball benyttet derfor anledningen under avslutningen til å takke alle trenere, lagledere, dommere og øvrig støtteapparat som stiller opp år etter år!