03.07.2017 - Fotball

Innovative fotballforeldre!

DSC 0114

Orkanger-Idretten 1/2017 er kommet i postkassene og vi presenterer artiklene fra fotballgruppa:

Bak gressbanene i Idrettsparken har det i vår poppa opp seks baner for 3-erfotball, som er et rimelig nytt satsningsområde fra Fotballforbundet. Foreløpig er det bare Oslo og Trøndelag fotballkretser som har innført denne spillformen for de aller yngste, og vi tok turen til banene for å ta en prat med en del fedre som har stått sentralt i oppføringa av disse banene.

Anført av en entusiastisk Odd Håkon Bach fikk vi historien bak dette prosjektet, som inntil videre er unikt i fotball-Norge. Ellers er det firma som leverer sammenleggbare 3-erbaner til en pris på mellom 25 og 30.000,- pr. stk. De seks faste banene som er satt opp her kosta til sammenligning til sammen kr. 33.000,-.

I utgangspunktet var det i fjor høst frustrasjon blant foreldrene til årets 7-åringer over nyheten om at Fotballkretsen også ville satse på 3-erfotball for 7-åringer, med tanke på arbeidet som er med å sette opp og ta ned banene for hver gang. Men frustrasjonen gikk fort over til problemløsning og etter en del diskusjon kom man fram til løsninga som vi nå ser. Styret i fotballgruppa sa «Kjør på!» og de nødvendige midlene ble bevilga.

Fire offisielle dugnadskvelder etter påske samt noe etterarbeid førte fram til resultatet. Faktisk var 90% av barna som er med representert med en eller flere foresatte og det var god gammeldags dugnadsånd med en gjeng som sørga for at arbeidsfolkene fikk den næring de trengte for å utføre jobben.

De oppglødde fedrene vi snakka med framheva mange fordeler ved 3-erfotball med faste baner:

-          Man slipper å sette opp og ta ned baner i forb. med treninger og kamper.

-          Ungene blir mer konsentrerte da det ikke blir noen dødtid.

-          Det er enklere å holde barna på plass, mye mindre «vandring».

-          Vi får mange flere ballberøringer, noe som vil øke ferdigheter tidlig og som igjen vil bety mye for talentutvikling.

-          Det blir lettere for flere å bli og bli engasjert, spesielt ser en dette blant jenter.

-          Anlegget ligger der til fritrening utenom organisert trening og kamper.

Kamper er det hver torsdagskveld, og det er 8 faste trenere. Ny dugnad er planlagt for å gjødsle og jevne ut banene mer og etterhvert vil tre av banene få kunstgressdekke. Men ikke alle, da filosofien er at barna har godt av spille på naturgress.

Orkanger er altså med stor sannsynlighet først ut med faste 3-erbaner her til lands. Allerede har det kommet en bane på Fannrem og det er meldt om interesse i Skaun.  Når dette blir mer kjent så føler i hvert fall undertegnede seg trygg på at ideen som ble klekka ut senhøstes i 2016 av kreative foreldre i  Orkanger vil bli fulgt opp mange steder rundt om i landet!

Noen av drivkreftene bak prosjektet:

  1. rekke fra venstre: Børge Hansen, Odd Håkon Bach, Terje Larsen.
  2. rekke fra venstre: Ronny Folvik, Roger Iversen Schei, Tommy Nilsen, Terje Bakk.

Barna som er med på det andre bildet er alle avkom til de avbildede fedrene.

DSC 0110