03.10.2017 - Fotball

OIFs nye storstue trenger frivillige

Fra hovedbanen 1

Det nye flerbrukshuset i Idrettsparken er OIFs største investering noensinne. Nå trengs det en stor dugnadsinnsats for å komme i mål innenfor de økonomiske rammene.

Fotballavdelinga kommer nok til å bli en av de største brukerne av flerbrukshuset, spesielt garderobeanlegget. Derfor er det forventet at vi stiller opp med mannskap som kan hjelpe til med å gjøre arbeidet så effektivt og kostnadsbesparende som mulig.

Arbeidet går blant annet ut på; kapping av stendere, bygging av stilas, plastring av skjøter, lekting for kledning av utvending panel, paneling av vegg, montere takstoler, lekting av takplater etc., og isolering.

Fotballstyret går derfor ut med en henstilling til alle medlemmer av OIF Fotball, og OIF forøvrig, om å melde seg til frivillig tjeneste. Via OIF Fotballs dugnadskoordinator har det blitt sendt ut mail til alle lags lagledere med lister for utfylling av navn, kontaktinformasjon, hvilke dager man kan bidra, om man kan bidra på dag eller kveld, og om du har en yrkesbakgrunn innenfor noen av arbeidsoppgavene som må gjøres.

Man behøver ikke å være aktiv selv eller ha barn som er aktive fotballspillere for å stille opp.

Det er et spesielt behov onsdag og torsdag denne uken fra kl. 17-20, men arbeidet som er nevnt vil ihvertfall vare til og med uke 50.

Ønsker du å bidra? Ta kontakt med Jon Jenssen pr. epost; jon@soundsoft.no.