15.02.2016 - Orientering

Anders valgt til ny leder

Anders

Årsmøtet ble holdt i Ulvåshytta torsdag 11. februar.

10 medlemmer var til stede, og de vanlige årsmøtesakene ble gjennomgått.

Både årsberetning, regnskap og budsjett ble presentert og godkjent.

Under valget av nytt styre ble det en del debatt om avdelingens drift framover, da flere fra det gamle styret hadde frasagt seg gjenvalg. Nytt styre ble omsider valgt.

Årsberetning 2015.

Årsmøtereferat.

Bildet viser styrets nye leder Anders Solstad sammen med avtroppende leder Rolf Wærnes og avtroppende nestleder Ann Karin Evjen.

Lederskifte 1