15.02.2022 - Orientering

Årlig møte 2022

Klubbe2

Årlig møte avholdes onsdag 2. mars klokken 19.

Møtet holdes i Flerbrukshuset.

Vanlige saker som årsberetning, regnskap og budsjett blir gjennomgått.

Valg av styret.

Eventuelt andre saker som ønskes tatt opp kan meldes til Anders Solstad, 90640718, a.solstad67@gmail.com. 

Velkommen, hilsen Styret.