16.01.2015 - Orientering

Årsmøte 12. februar

SetWidth140 3

O-avdelingen avholder sitt årsmøte i Ulvåshytta torsdag 12. februar 2015 kl. 19.30.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må leveres styrets leder senest 9.februar 2015.

Vel møtt !

Sakliste:
1. Godkjenning av stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkallingen
3. Godkjenning av saklisten
4. Valg av møteleder
5. Valg av referent
6. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
7. Årsmelding 2014
8. Regnskap 2014
9. Budsjett 2015
10. Innkomne forslag
11. Valg