28.01.2013 - Orientering

Årsmøte 14. februar

SetWidth140 18521

O-avdelingen avholder sitt årsmøte i Ulvåshytta torsdag 14. februar 2013 kl. 19.30.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må leveres styrets leder senest 10. februar 2013.

Vel møtt !

Sakliste:
  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2.Godkjenning av innkallingen 
  3. Godkjenning av saklisten
  4. Valg av møteleder
  5. Valg av referent 
  6. Valg av to representanter til å underskrive protokollen 
  7. Årsmeldingen
  8. Regnskap 2012
  9. Budsjett 2013
10. Innkomne forslag
11. Valg