15.01.2014 - Orientering

Årsmøte 27. februar

SetWidth140 2

O-avdelingen avholder sitt årsmøte i Ulvåshytta torsdag 27. februar 2014 kl. 19.30.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må leveres styrets leder senest 20.februar 2014.

Vel møtt !

   Sakliste:
  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkallingen
  3. Godkjenning av saklisten
  4. Valg av møteleder
  5. Valg av referent
  6. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
  7. Årsmelding 2013
  8. Regnskap 2013
  9. Budsjett 2014
10. Innkomne forslag
11. Valg