19.02.2014 - Orientering

Midt-Norsk 2015

Midt Norsk 2015

Orkanger IF og Byåsen IL skal sammen arrangere Midt-Norsk Mesterskap Orientering i august 2015.

Sprint-løpet skal foregå fra Idrettparken Orkanger, langdistanse og stafett i Knyken.

Vi søker nå etter frivillige utenom vårt eget styre / avdeling, som vil bidra til å gjøre dette arrangementet vellykket.

OIF skal stille med løpsleder Sprint, leder Teknisk og leder Marked / Salg i Hovedkommiteen, pluss noen medlemmer i disse utvalgene. Dessuten skal vi stlle med folk både i komiteer for tidtaking, sekretæriat, start, arena, rigging, postvakter, parkering, salg m.m.

Totalt har hele arrangementet behov for mellom 60 og 80 funksjonærer, så her trenger vi hjelp fra dere.

Dersom du er villig til å hjelpe oss med noen av disse jobbene eller har noen spørsmål, ber vi deg ta kotakt med Rolf innen 1. mars på tlf. 92656797 eller mail  ro-w@online.no