14.09.2017 - Orientering

Hvem har mistet / glemt denne på tur-o ?

DSCF2566

Tur-kopp funnet ved post 3 på Gråfjellet.

Postene er nå tatt ned på Gråfjellet, og da ble en tur-kopp (tre-kopp) funnet.
Den som savner denne koppen kan henvende seg til Arne Grønset.