12.01.2016 - Orientering

Årsmøte 11. februar

Klubbe

KlubbeO-avdelingen avholder sitt årsmøte i Ulvåshytta torsdag 11. februar 2016 kl. 19.30.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må leveres styrets leder senest 6. februar 2016.

Vel møtt !

  Sakliste:
  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkallingen
  3. Godkjenning av saklisten
  4. Valg av møteleder
  5. Valg av referent
  6. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
  7. Årsmelding 2015
  8. Regnskap 2015
  9. Budsjett 2016
10. Innkomne forslag
11. Valg