03.07.2016 - Orientering

Endring i terminliste

O post 3

Det blir gjort 2 endringer i terminlisten for kommende treningsløp:

Treningsløp oppsatt 13/7 (Arnt Johan Skjetne, Ramnåsen) blir flyttet til torsdag 18/8.

Treningsløp oppsatt 20/7 (Anna M og Jorun Hammer og Liv Berg, Seljan)  blir flyttet til onsdag 14/9.