06.02.2017 - Orientering

Årsmøte 2016

Klubbe

Det blir årsmøte i OIF O-avdeling torsdag 16/2-17 kl 1930, Ulvåshytta.

Årsmøtet avholdes umiddelbart etter avslutningen for tur-O 2016 som starter klokken 18. Det blir lett servering med kaker og kaffe.

Innkomne forslag til årsmøtet som ønskes tatt opp må leveres til styrets leder senest 12/2-17.

 

VEL MØTT!

 

Sakliste:
  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2.Godkjenning av innkallingen 
  3. Godkjenning av saklisten
  4. Valg av møteleder
  5. Valg av referent 
  6. Valg av to representanter til å underskrive protokollen 
  7. Årsmeldingen
  8. Regnskap 2016
  9. Budsjett 2017
10. Innkomne forslag
11. Valg