07.06.2012 - Orientering

Orkla / Gaula-karusellen 13. juni

O post2

Orkanger IF arrangerer 2. løp i årets karusell fra Solsjøen i Solsjøbygda onsdag 13. juni.

Løpet går på det nyreviderte kartet over Monsetmarka.
Møt opp !!!        Innbydelse.