29.05.2022 - Orientering

Resultater fra Oksbåsen

S0Vp2wyRJSh0Ek7eTt+Fw

Øivind Østeggen arrangerte løp onsdag 25. mai

Det var god deltagelse da Øivind inviterte til trening med start og samling ved Oksbåsen. Øivind hadde lagt fine løyper og fikk gode tilbakemeldinger på disse. 

Resultatene ble en del preget av at stempling med de gamle EKT brikkene på de nye postenhetene ikke blir gjort nøye nok. Det sikreste er nok å bruke emiTag, men flere løpere med vanlige brikker fikk også godkjente løp. Dette tyder nok på at unøyaktig stempling og misforståelser ved stempling kan være årsak til flere uregistrerte stemplinger. Enkelte av enhetene var aktivert slik at de blinker med jevne mellomrom, mens ved  en godkjent stempling skal enhetene blinke med raske blink. Vi må nok bli flinkere til å informere om dette dersom brikkene fortsatt benyttes med disse enhetene.

Anders Fjellheim best i C-løypa, Rolf i mellom og Anders var svært god i langløypa. En post (kolmile) hang nok litt feil i langløypa.

Resultater

nUkSBXURLipvKgzp4f9Zg