13.02.2015 - Orientering

Rolig årsmøte

SetWidth140 4

Årsmøtet i o-avdelingen ble avholdt i Ulvåshytta 12. februar.

9 medlemmer var tilstede under møtet, og saklista med årsberetning, regnskap og budsjett ble gjennomgått uten bemerkninger.
Valgene gikk også greit, uten noen forandringer på valgkomitens forslag.

Ingen innkomne forslag var til behandling.

Årsberetning for 2014.

Årsmøtereferat.