10.06.2019 - Orientering

Tømmerhogst på Metliåsen

tur o hogst

VIKTIG melding til alle tur-orienterere!

Fra og med tirsdag 11. juni og ca 2 månder fremover vil det foregå tømmerhogst i området Metliåsen rundt post 18, 19 og 20 på Knyken kartet. Disse tre postene vil bli tatt inn i denne perioden.
I tillegg vil vi oppfordre til at ingen ferdes på Fagerholtvegen fra Fagerholtet og opp til snuplassen mens hogsten foregår. Vegen vil i perioden være sterkt traffikert av store tømmerkjøretøy med tung last, så på grunn av sikkerhetshensyn vil vi fraråde all ferdesel på vegen.
Postene på sørsiden av vegen, 11 til 17, vil bli hengede ute hele perioden. Men dersom du ønsker å ta disse vil nærmeste parkeringsmulighet være Knyken Skisenter. Parkeringen langs Fagerholtvegen, markert ca midt på kartet, må IKKE benyttes mens hogsten foregår.
Så snart hogsten er over og postene er hengt ut igjen vil vi sende ut ny beskjed. Kartet vil da naturlig nok ikke stemme helt i området der hogsten har foregått, men postene skal likevel være mulig å finne. Det blir bare en ekstra utfordring :-)
tur o hogst