14.10.2013 - Orientering

Tur-o

logo20turo2

Orienteringsavdelingen minner om innlevering av klippekort for 2013.

En vellykket tur-o sesong med rekordmange deltakere er forlengst over.

Men for å bli registrert som deltaker må klippekortene innleveres snarest til et av salgsstedene.