02.03.2012 - Orientering

Tur-o avslutning og Årsmøte

Premierte barn

O-avdelingens sesongavslutning i Ulvåsen onsdag 29. februar samlet tilsammen ca. 35 ivrige o-folk.


Det ble utdelt en mengde premier for tur-o både fra OIF og OIL, pluss premier for klubbmesterskapet.
Dessuten var det bevertning og en tradisjonell runde med o-bingo.

Umiddelbart etter denne tilstelningen hadde o-avdelingen sitt årsmøte, hvor 13 medlemmer møtte.

Ingen innkomne saker var til behandling, og gjennomgangen av både årsberetning, regnskap, budsjett og valg gikk raskt og greit.

Årsberetningen og referat fra årsmøtet ligger under fanen for Møtereferat.


 Bildet viser 8 av barna som fikk premie for deltagelse på tur-o.

Premierte_barn.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet under viser veteranen Thor Isdahl med fatet fra Orkdal IL.