31.12.2012 - Orientering

Velkommen til O-avdelinga

126.jpg

O-avdelingen er en av de mindre avdelingene i OIF, men prøver å holde en forholdsvis høy aktivitet i gang, selv om gjennomsnittsalderen i gruppa er meget høg. Vi jobber for å forbedre rekrutteringen, og håper på stor oppslutning om våre tiltak.

OrienteringSammen med Børsa IL arrangerer vi årlig ca. 15 treningsløp, dessuten klubbmesterskap, ett løp i Orkla / Gaula karusellen, ett bedrifts-o-løp og det tradisjonelle o-løpet Tambarskjelven hvert annet år.


Dessuten er vi et av de lagene i O-kretsen som har størst oppslutning på tur-o.


På disse sidene håper vi å kunne gi all opplysning om vår aktivitet både angående møter, kurs, tur-o, løp (terminlister / innbydelser / resultater) m.m.


Og dersom du ikke finner svar på ting angående o-avdelingens virksomhet på disse sidene, så ber vi om at du tar kontakt med noen av oss i styret.